Friday, 17/09/2021 - 20:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan

Thư của Chủ tịch nước 

Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn truy cập, khai thác, sử dụng tài liệu phổ biến pháp luật

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực