Monday, 20/09/2021 - 09:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
16/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục

Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Xử lí, giải quyết những khó khăn, vướng mặc trong trong xắp xếp  sáp nhập thôn, làng

Ngày ban hành:
11/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực