Friday, 14/08/2020 - 21:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI
Văn bản liên quan

Thu nộp và danh sách đối tượng miễn giảm tạm hoãn thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 

Ngày ban hành:
16/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn : V/v không lập Đề án xây dựng làng nông thôn mới tại thôn, làng đặc biệt khó khăn

Ngày ban hành:
09/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực