Thursday, 30/06/2022 - 16:49|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI
Ngày ban hành:
27/06/2022
Ngày hiệu lực:
27/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2022
Ngày hiệu lực:
27/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2022
Ngày hiệu lực:
27/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/06/2022
Ngày hiệu lực:
08/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/06/2022
Ngày hiệu lực:
07/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực