Wednesday, 06/07/2022 - 11:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI

Về việc các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục

Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định mức thu học phí, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công bố danh mục 35 TTHC mới trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công bố danh mục 05 TTHC mới trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn

Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực