Thursday, 30/06/2022 - 17:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI
 • Nguyễn Chí Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0984791717
  • Email:
   nguyenchithanh7@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng và Quản lý Dự án đầu tư Giáo dục; NTM.

 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0364 452 708
  • Email:
   phongnguyenthanh.gl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp phụ trách công tác Chuyên môn THCS