Friday, 17/09/2021 - 19:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI
Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Chí Thanh

Trưởng phòng

Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Thanh tra giáo dục, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng và Quản lý Dự án đầu tư Giáo dục.

Kết nối với tôi

<p>Trưởng Phòng</p>