Thursday, 18/08/2022 - 01:58|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KÔNG CHRO - TỈNH GIA LAI

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 01
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân; BP TN&TKQ kiểm tra hồ sơ, nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, nếu hợp lệ ghi vào sổ theo dõi, chuyển chuyên viên phụ trách GDĐT xử lý.

Bước 2: 

Chuyên viên phụ trách GDĐT kiểm tra tính pháp lý hồ sơ, nếu hợp lệ thì thực hiện các bước tiếp theo, nếu chưa hợp lệ thì thông báo BP TN&TKQ để xem xét bổ sung hồ sơ theo đúng quy định   

Trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT  kết quả thực hiện

Bước 3: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT  xem xét:

-  Nếu đồng ý thì ký phê duyệt.

- Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên phụ trách xử lý lại.

Bước 4: Chuyên viên phụ trách nhận kết quả, đóng dấu và chuyển kết quả cho BP TN&TKQ và lưu hồ sơ để theo dõi.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ vào sổ theo dõi.

Bước 6: Trả kết quả cho công dân.

 

Cách thức thực hiện

- Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.

- Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ 1
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao)
Đối tượng thực hiện Cá nhân trên địa bàn huyện Kông Chro muốn thực hiện Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc trên địa bàn huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Kết quả thực hiện Bản sao văn bằng, chứng chỉ
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không
Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành